جشنواره خانوادگی تلاوت

0
290

جشنواره خانواده تلاوت پیشنهادی است ویژه به هر خانواده ایرانی تا به عنوان هسته فرهنگی در میان اعضای خویشاوندان خود عمل نماید و فعالیت‌های قرآنی را در بین خانواده و فامیل تروج نماید.

توضیح تفصیلی

یکی از فرصت‌هایی کرونا آن را تحت تاثیر خود قرار داده است، محدود کردن اجتماعات آموزشی و غیرآموزشی است با این حال، هنوز هم خانواده‌های بسیاری هستند که هر چند محدودتر از قبل می‌توانند با توجه به ظرفیت‌های درونی هر خانواده همچنان دیدوبازدیدهای خود را حفظ نموده و این فرصت برای انجام کارهای جمعی و گروهی استفاده نمایند.

بنابراین پیشنهاد می‌شود هر خانواده ایرانی به عنوان هسته فرهنگی فعال شده و اعضای خانواده و فامیل را با حفظ شرایط بهداشتی دور هم جمع نماید و از این فرصت برای ترویج فعالیت‌های قرآنی در درون فضای خانواده بهره بگیرد. جزءخوانی، برگزاری جلسات تدبر در قرآن و مفاهیم قرآن از جمله این فعالیت‌ها می‌باشد که می‌تواند با برگزاری مسابقات و کارهای هنری پیرامون آن، همچنین تعریف سرگرمی و بازی برای مشارکت هر چه بیشتر کودکان به نهایت شیرینی خود برشد.

لوازم اجرای ایده

مجری ایده:  خانواده

مخاطب: فامیل و دوستان خانوادگی

زمان اجرا: هفتگی، ماهانه

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید